,,Buď prejavom láskavosti, maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“

Matka Tereza

Človek sa ocitá počas svojho života na rôznych míľnikoch svojej cesty, ktoré prinášajú radosti i starosti, ale všetky patria k jeho životu. Chvíľu sa aj zastaví, rozmýšľa, hodnotí, obzrie dozadu… Spomenie na situácie, ktoré prežil a usmeje sa, spoč��ta vrásky, či vyroní slzu… Ale čas a k tomu srdeční ľudia mnohé vyliečia, mnohému napomôžu. Po každej búrke vyjde slnko, dodá nádej. Nádej, ktorá posúva každého dopredu tým skutočne správnym smerom.

Nech je rodina akokoľvek obetavá, niekedy starostlivosť o  človeka sama nezvládne. Nie každý môže zostať doma z práce a starať tips for writing the top essay and check on editing service provide the risk-free payment sa o rodiča, či iného príbuzného aj keď ho má rád a záleží mu na ňom. Nádejou v tomto prípade je aj zriadenie sociálnej služby – denný stacionár. Je určená práve ľuďom, ktorú potrebujú pomoc, starostlivosť počas dňa a ich rodinám. Nepozerajme sa na ňu negatívne v zmysle, že sa na chv��ľku zbavíme starostlivosti o našich milovaných na určitý čas, práve naopak. Tí, ktorých zdravotn�� stav si to vyžaduje, prídu do zariadenia, veríme, že zabudnú na to všetko, čo ich bolí a robí nešťastnými. Stretnú mnohých ďalších, dodajú si jeden druhému silu, energiu, urobia jeden druhého edit papers šťastnými a to je to, čo dáva nášmu životu zmysel. Na záver dňa sa opäť vrátia medzi svojich najbližších, ktorí sa už budú na nich teši��. Ďalším dôležitým aspektom je tiež to, že množstvo takýchto ľudí žije samo. Samota je asi to najhoršie, čo môže človek v tomto čase prežívať. Pocit akejsi menejcennosti, nepotrebnosti, či opustenosti. Vlastne to je jeden z dôvodov, pre ktorý vznikla myšlienka vytvorenia tohto centra. Aby nikto nikdy nebol sám, aby tí silnejší pomáhali slabším.

Tešíme sa na všetkých Vás.

Ing. Marek Nikel, predseda správnej rady                               PhDr. Ing. Ivana Kružliaková, PhD., riaditeľka

Denného centra IMPULZ n. o.